tirsdag 11. september 2012

HÆRVERK PÅ OFA-BÅTEN

Ved sesongstart i våres viste det seg dessverre at noen i løpet av ettervinteren/våren hadde stjålet OFA-båten som lå vinterlagret ved Midtre Krokvann. Båtfestet var sagd av og kjettingen m/restene av festet var det eneste som lå igjen da vi kom for å klargjøre båten for sesongstart. Båten var en grønn 13 ft. av merket Pioneer og vi fant den igjen (dvs. de sørgelige restene av den) senere i sommer på ei myr helt i sørenden på Søndre Krokvann. Der hadde de som tok den tydeligvis forsøkt å brenne den opp. Vi (medlemmer av jakt- og fiskeforeningen) som nedlegger en betydelig frivillig innsats når det gjelder å tilrettelegge for allmennhetens tilgang til gode sportsfiskeopplevelser i marka hvert år, synes det er både trist og sørgelig at noen av de mange som ferdes her inne faktisk har en slik ødeleggelsestrang.

Vi har nå i ettertid heldigvis fått tak i en annen båt til erstatning for den som ble ødelagt. Etter diverse påkrevde reparasjoner/utbedringer planlegger vi nå å frakte/ro/bære denne inn til Midtre Krokvann i løpet av september mnd. og håper at båten deretter får ligge i fred og at vi således ikke blir utsatt for mer vandalisme. Vi ber ”turfolket” om å følge med når de ferdes i Østmarka Naturreservat og melde i fra til oss dersom de observerer hærverk og/eller andre ulovligheter.

Ole J. Haakensveen
Leder – Lørenskog JFF