tirsdag 3. juli 2012

FISKESKOLE FOR BARN

Fiskeskolen på Mønevann ble som planlagt avviklet den 6. juni i foreningens regi. Ca 20 barn + en del voksne og en representant fra forbundet var til stede. Noen hadde med egne stenger, mens de andre fikk låne utstyr på stedet. Mange stenger var rigget ferdig og det gikk unna på mark og maggot til agn. Ute på brygga var det yrende liv og en av barna ble så ivrig at han gikk på hodet uti vannet. Men pappa sto klar og poden kom trygt på land om noe forskrekket. Dette gikk sikkert på kontoen for læring. Det ble fanget en del mort og stemningen var høy for hver fisk som havnet på brygga. Noen av foreningens medlemmer gikk rundt og veiledet barna i det å sette på agn, avlive fisk samt besvarte en masse spørsmål om fisk og fiske.
Det ble grillet pølser som ungene gomlet med god appetitt. En del meldte seg også inn i barnas fiskeklubb og disse fikk med seg en fiskestang samt noen gaveartikler.
Arrangementet fikk også hyggelig omtale i avisen, og ble greit avviklet etter godt forarbeid av Tor.

Hilsen styret
v/ Øivind