mandag 16. april 2012

Nye Ulveobservasjoner i Østmarka!Lørdag 14.april kl 06:00 ble en stor hannulv observert inne på Gårdstunet på Stensrudbråten.En liten time senere samme dag sperret Thomas Ljosdal opp øynene da han plutselig møtte ulv i Blystadlia på vei til jobb.


Bent Eidsjø i LJFF møtte 16.april ulv på jordene rett bortenfor Sharif på skjedsmokorset etter å ha levert sønnen sin i barnehage: http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6013935.ece

 


Det har også vært flere observasjoner av ulv på andre siden av Østmarka ved Enebakk de siste ukene. Og en elghund ved enebakk er av SNO konkludert tatt av ULV i begynnelsen av april.


Nesodden, Ås og vestby har også hatt besøk av ulv de siste Ukene.  Senest nå i helgen på Nesodden: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ulveshowet-er-over---pa-Nesodden-6805446.html


I tillegg har vi jo som kjent hunden ved Lutvann i Østmarka som ble drept av ulv for noen uker siden.


http://www.dagbladet.no/2012/03/28/nyheter/ulv/innenriks/rovdyr/dyrenes_nyheter/20872829/

 


NJFF-Mulig nytt ulverevir i Østmarka !

Rovviltkontakt Torbjørn Tveter i Statens naturoppsyn (SNO) mener at ulven som tok en elghund ved Oslo 4. mars, oppfører seg som om et revir er under etablering. Det betyr at rovdyr-motstandere som lenge har ønska ulven dit pudlene gror - i Nordmarka, iallfall har fått et bein innafor i Østmarka.


 


– Det ser ut som om denne ulven prøver å lage seg et revir i Østmarka, og det gjør den ikke hvis den er alene. Ulven ble spora fra Rødenes/ Trøgstad inn mot Rælingen/ Østmarka for fem uker sia, og er her fortsatt. Det er uvanlig for en streifulv å oppholde seg så lenge på ett sted. Det er heller ikke normalt at streifulv angriper hunder. Jeg mistenker at den har funnet seg en venninne, sier rovviltkontakt Torbjørn Tveter i Statens Naturoppsyn til Østlandets Blad.

Det er isåfall første gang si a 1800-tallet at ulv har slått seg til ro i Østmarka. Så langt har Østmarka-ulven trolig tatt livet av to hunder: Natt til 4. mars ble en elghund revet i hjel på Lindeberg i Oslo, og 8. mars forsvant en elghund i Enebakk. Begge hendelsene er bekrefta av SNO, som mener det ser ut til å være ulveangrep.


 

Flere dyr observert

Hannulven antas å være to-tre år gammel. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottar fortsatt meldinger om observasjoner av den. I tillegg har SNO fått tips om at to ulver ble sett idet de kryssa Øyeren 11. eller 12. februar, tre dager før Tveter spora hannulven opp fra Rødenes.

Han tror det er snakk om en flokk eller et par som har møttes og som er i ferd med å etablere seg i Østmarka. Ulven trives best i dypere skoger, men Tveter påpeker at det finnes flere avkroker i Østmarka hvor ulven finner fred, til tross for at det er et av de mest populære turområdene på Østlandet.


Pass Fido


Rådgiver Christian Hillmann ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus mener turfolk bør ferdes i Østmarka som før.

– Men du bør passe hunden din og uansett respektere båndtvangen fra 1. april. Før dette bør du være påpasselig når hunden slippes, sier Hillmann.

Rovviltansvarlig Jan Wilberg i SNO opplyser at de har sendt inn møkkprøver til DNA-analyse fra henholdsvis Rælingen, Enebakk (to plasser) og Kråkstad. Svarene ventes om noen uker.


 

Solhjell vil vurdere ulvesonen

Som ei oppfølging av sommerens rovdyrforlik på Stortinget, er et utvalg nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere ulvesonen som ble innført i 2004. Reidar Åsgård, nestleder i rovviltnemnda i region 5 (Hedmark), skal lede det nye utvalget.

- Jeg mener tidspunktet for ei evaluering av ulvesonen nå er helt riktig. Det er viktig at evalueringa ses i sammenheng med forhandlingene med Sverige om deling av grenserevir og nye vurderinger av bestandsmålet for ulv. Hvis det er behov for noen grundigere vurderinger, kan det følges opp i den mer omfattende evalueringa av rovviltforvaltninga som skal skje innen fem år etter at rovviltforliket ble inngått i 2011, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell til MDs nettsider.