torsdag 29. mars 2012

FORENINGSMØTE

Da første mandag i april kommer i påskeuka, blir dette møtet kanselert. Neste møte blir derfor første mandag i mai. Vi har da hentet inn en spennende foredragsholder utenfra. Tema blir fiske og jakt. Følg med.

For styret
Øivind Ibenfeldt