lørdag 4. februar 2012

Årsmøte mandag 6. februar

ÅRSMØTE MANDAG 6 FEB. KL 19.00

Årsmøte er som vanlig med valg av medlemmer til styre og de forskjellige utvalg.

Det vil etter årsmøte avholdes vanlig medlemsmøte. Med bevertning/loddsalg og
en hyggelig prat.

Ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen.


Styret LJFF