onsdag 7. september 2011

DUGNDAD VEIDEMANSTIEN

Tor-Erik og Steinar på dugnad langs veidemanstien ved Skullerud.
Fikk ordnet litt ved til gapahuken. Så fiskere og turgåere har litt ved til bålet.
Fikk rettet på kloppene på myra. Men det et fortsatt store mengder vann langs stien.
Så det er bløtt og gjørmete store deler av stien. Anbefaler slagstøvler.
Ellers var merking og plakater i bra stand. Så det er bare å håpe på litt sol og varme
så det tørker opp i skogen. Vasshjulet i bekken var begynnt å få en del skader. Så her
trengs en større dugnad til våren. Den har gått mange runder så håndverkeren som laget
den har gjort en god jobb.

Steinar ved gapahuken.


Fikk en fin rast ved skullerud tjernet . Men like etter høljet regnet ned.

Tor-Erik rydder vekk nedfall over stien.