torsdag 5. mai 2011

Fiskeutsett mandag 9. mai og tirsdag 10. mai!

Årets hovedutsett av ørret i Østmarka foregår mandag 9.05 og tirsdag 10.05.  Begge dager frammøte kl.17.00 ved bommen på Losby! Det er ialt 45 poser med fisk som skal ut.
Vi må være minst 20 mann hver dag. Alle tar med stor ryggsekk og gjerne en liten kniv for perforering av posene. Vi er avhengig av bindende påmelding alle dager! "Kanskje jeg kommer" holder ikke for fisken. Bedre at det møter fram for mange enn for få. Alle får en fin tur og noen blir bedre kjent med vannene i Østmarka. Pølser å få på Krokvannskoia.
Meld dere på til Stein Svenneby - Lagleder på OFA-lag 804 så snart som mulig  - mailadresse: stein.svenneby@getmail.no eller tlf. 99700050