Forenings terreng


Jaktterreng


Da har vi igjen fått til en avtale om et forenings terreng, i Begna. Ruglihytta som flere av oss, kjenner i fra før. Det inngår fire småvilt kort, fritt fiske i lokalt vassdrag og mulighet for rådyrjakt.
Kontrakten gjelder retten til å leie småviltjakt på Vesleåsen, Nordere Haugsrud. Areal ca. 10.000 daa. Det skal være pause i småviltjakta fra og med 23.9 til og med 9.10. Hytta disponeres hele året. Med forbehold om endrede jakttider for elg.
Småvilt jakt under elgjakta, kan drives etter nærmere avtale med laget som bedriver elgjakt. Slik at "kollisjoner" unngås og sikkerheten ivaretas.Utleier skal ha tilbakemelding om jaktresultat senest 14 dager, etter endt jakt.
Leietager skal påse at jakten drives humant og etter jaktloven. Leietager skal tilstrebe å ha et best mulig forhold til nabolaget.
Leietager skal påse at alle kjøretøy som brukes under jakta, har betalt veiavgift, for Buvassfaret.
Leietager betaler en fast pris til utleier. Rådyrkort kommer i tillegg og kan kjøpes hos utleier (1.000,-).
Leietager er selv ansvarlig for brannvarslere og brannslukkningsapparat i hytta. Leietager må selv anskaffe ved, til hytta. Ved kan hogges i nærheten, etter anvisning fra utleier.

Hytta har fire sengeplasser, med madrasser og puter. Kjøkken m/gassbluss og utsyr. Det blir ikke brøytet vinterstid.

Ytterligere info. og kart, samt booking og spørsmål, rettes til leder i jaktutvalget i LJFF.
Christian Th Bjerved på mobil 92812327
Han disponerer nøkkler og jaktkort.
Priser:
Småviltjakt kr. 100,- pr. døgn, for medl.
Småviltjakt for gjestejeger (i følge med ett medl.) kr. 150,- pr. døgn.
Fiske/ overnatting (fiske i tilhørende vassdrag) kr. 50,- pr. døgn.
Fiskekort for andre vann må kjøpes lokalt av grunneier.
Bom avgift: kr. 40,- pr. bil pr. passering.


Utleier/ grunneier: Marit Hougsrud, 2937 Begna.
Tlf: 61 34 82 69 Mob: 954 58 848Hund/sau

Elektrisk halsbånd.
Lørenskog Jakt & Fiskeforening (LJFF) har lang erfaring med hund/sau dressur. LJFF var en av de første foreningene i Norge som startet opp med hund/sau dressur da vi satte igang i 1965. Nå har vi holdt på i over 40 år og må kunne sies å besitte god kunnskap på dette område. Gjennom disse 40 årene har vi hatt mange ulike dressursområder forskjellige steder i Lørenskog. Men nå har vi inngått avtale med Lørenskog kommune om hund/sau dressur ved Losby besøksgård. Gjennom disse 40 årene har vi hatt 15 forskjellige instruktører, og pr idag er det 2 av LJFF`s medlemmer som er godkjent for dressur med elektrisk halsbånd. De siste 20 årene har vi hatt et nært samarbeid med Romerike politikammer som hvert år er innom hund/sau dressuren til LJFF med mange av sine hunder.
Vi trenger flere godkjente instruktører til hund/sau dressuren i LJFF. Er du intressert så ta kontakt med en av kontaktpersonenen nederst på siden.


Kontaktpersoner:
Per Hornburg Tlf: 90081708
Arnfinn Holm Tlf: 90146326